Selecteer een pagina

VIA Verhoeven Interim-management & Advies

VIA Verhoeven is het interimmanagement en adviesbureau van Paula Verhoeven. Na een lange carrière bij de gemeente Rotterdam besloot zij haar kwaliteiten in bredere zin in te gaan zetten voor de publieke zaak.

Diensten

Even voorstellen

“De tijd is voorbij dat partijen zaken alleen voor elkaar kunnen krijgen. Dat geldt voor bedrijven, voor kennisinstellingen maar zeker ook voor overheidsinstellingen. Of het nu gaat om het versnellen van economische ontwikkeling, het bouwen aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving in steden of het verduurzamen van de samenleving, geen van deze belangrijke doelen kan door een partij alleen bereikt worden. Echte verbinding is noodzakelijk; gezamenlijk optrekken vanaf de start van een proces. De eigen organisatie omvormen zodat de luiken opengaan en de blik naar buiten. Het vermogen ontwikkelen bij medewerkers om vanuit de unieke positie van elke partij echte samenwerking aan te gaan op een zakelijke, transparante maar vooral constructieve manier. Dat kan door vroeg in processen en projecten elkaar op te zoeken, oprechte en persoonlijke verbinding aan te gaan en te zoeken naar wat partijen bindt in plaats van scheidt.

Ik heb in de vele jaren dat ik werkzaam was op het terrein van duurzame stedelijke ontwikkeling ervaren en geleerd dat in echte samenwerking en verbinding de sleutel voor heel veel successen schuilt. Op die manier komen heel veel resultaten sneller en eenvoudiger tot stand. Ik zie ernaar uit u bij uw vraagstukken te ondersteunen”.

– Paula Verhoeven –