Selecteer een pagina

Diensten

Interim-Management

Kan als INTERIM-MANAGER vooral gekenschetst worden als een verbinder, een teamspeler en een boegbeeld indien dat gewenst wordt. Zij beschikt over een brede ervaring binnen de overheid. In een veelheid van functies heeft zij haar kwaliteiten op het terrein van strategisch (lijn)management ruim ontwikkeld. Daarnaast is zij ervaren op het gebied van strategisch programmamanagement en in bestuurlijke rollen en functies. Dit primair werkend vanuit de gemeentelijke context maar steeds gericht op samenwerking en verbinding met de private sector, de Rijks- en Europese overheid, waterschappen, ngo’s en kennisinstellingen, waar zij over een ruim netwerk beschikt. Het jarenlang succesvol opereren in een politiek-bestuurlijke context heeft haar vermogen om steeds een gezond evenwicht te vinden tussen koersvast opereren en flexibel manoeuvreren een solide basis gegeven. Zij is een analytisch sterk, resultaatgericht leider die gelooft in het concept van dienend leiderschap. Zij bereikt haar targets en doelen het liefst in samenwerking waarbij begrippen als co-creatie en waardecreatie steeds centraal staan. Zij hecht aan en gelooft in open, eerlijke en respectvolle professionele relaties op elk niveau. Haar overtuiging is dat er doorgaans meer is wat partijen bindt dan scheidt en juist in die verbinding schuilt vaak de sleutel voor succes en resultaat.

Advies

Door haar jarenlange ervaring met zowel inhoudelijke als managerial vraagstukken op het gebied van ruimtelijke-economische ontwikkeling in Rotterdam en de daarbij behorende ruime (internationale) ervaring op strategisch/bestuurlijk niveau is zij als ADVISEUR goed in staat anderen te helpen in de ontwikkeling van hun eigen visie en strategie en de vertaling daarvan naar de praktijk. Luisteren naar en het voeren van het echte gesprek over de wensen van de klant en deze vertalen naar een herkenbare, bruikbare aanpak staan daarbij centraal. Daarbij kunnen zowel inhoudelijke als organisatorische vraagstukken aan de orde zijn.